Author Topic: Problemi sa disanjem  (Read 25332 times)

koki74

 • Guest
Problemi sa disanjem
« on: 22-11-2007, 20:13:23 »
   Video sam na forumu par tema o ovom problemu ali su sve vezane uz odre?enu pticu. Pokre?em ovo kao generalnu temu da bi smo sli?ne probleme skupili na jednom mestu, ako moderatori misle druga?ije neka me isprave.

  Dakle, za one koji ne znaju Kokita, to je amazonac star ne?to preko 3 godine a kod nas je skoro 2 godine.

  Koki ima probleme sa disanjem otkad je kod nas, uglavnom kada je pod stresom ili je uzbu?en zbog ne?ega, tada se ?uje ?kripa pri disanju ?to dosta uznemiruju?e zvu?i. Ako iz tako stresne situacije spas na?e na mom ramenu, tada vrlo jasno mo?e da mu se ?uje i srce koje poput dobo?a tu?e, definitivno, preko 250 u minuti. Ovakvo stanje bude oko pola minuta a onda se disanje sti?ava a za njim pada i puls. U normalnom stanju nisam primetio da se ovaj problem javlja ali ?elim da, ako problem postoji, na vreme reagujem. Obzirom da se to samo povremeno doga?a, nisam hteo da pani?arim ali je bolje da znam sa ?ime mogu da se suo?im u budu?nosti.

   Ina?e, povremeno kija ali to ?ini i Ki?a, mada ovaj nema problema sa disanjem. Temperatura u sobi je oko 25 tokom cele godine, jedan (od 3) prozor je stalno otvoren (i zimi), kada grejemo stalno menjamo mokre pe?kire na radijatorima, kada pu?imo poma?e i aspirator.

     

partizanka

 • Guest
Odg: Problemi sa disanjem
« Reply #1 on: 22-11-2007, 20:21:46 »
Jel' moguce da pticica ima problema sa srcem (nova sam u odnosu sa pticama pa ne znam moze li se to njima desiti), ako se ne varam da jedan tigricasti clan ima.
Mozda je to disanje povezano sa tim - ustvari ako mu srce tako kuca, pogledaj ljude sa takvim problemom otprilike simptomi su tu negdje.


Sto se tice kihanja, kod mene je kihanje stalno.
Temp je sad u sobi oko 20*C, a vlaznost je ok (znam to jer ja kada je suh zrak pocinjem da manijakalno kasljem) a i drzim ponekad mokar peskir na peci.
Maleni ipak ponekad kise - moja pretpostavka da izbacuje nesto iz nosa sto mu smeta npr. ono paperje nakon sredjivanja.

linolada

 • Guest
Odg: Problemi sa disanjem
« Reply #2 on: 22-11-2007, 20:48:45 »
Zanimljiva tema!  :yes3:

Prije, dok sam imala malo iskustva sa tigricom, sam se ?esto pitala di?e li on normalno, jer je povremeno kod letenja disao ubrzano, s otvorenim kljunom i odmah me bilo strah.  :0008:  Onda sam shvatila da bezveze pani?arim, jer on ubrzano di?e kad vi?e leti (?to mislim da je normalno, pa i ljudi se uspu?u kad pretjeraju). Isto tako di?e ubrzano kad ga je strah! On se sva?ega boji, npr. neki dan se prepao naran?e u komadu i tak je po?eo pani?no letiti po sobi da je bubnuo u zid i nakon toga je jako ubrzano disao s otvorenim kljunom pri ?emu se ?ulo i kuckanje kljuna! Ali kad sam maknula naran?u onda se smirio i disanje je postalo normalno. A moj se ?uro svakodnevno ne?ega prestra?i (kupila sam mu novu kadicu i kad je vidi odmah di?e s otvorenim kljunom!)
Nikada, ba? nikada, prilikom disanja kod njega nisam ?ula nikakve ?udne zvukove (?kripanje, hroptanje i tome sli?no). To je super, i s tim nemam iskustva.

Povremeno me jo? uhvati strah jer mi se ?ini (ali opet mislim da pretjerujem  :blush2: ) da nekad previ?e pomi?e repom dok di?e. ?ini mi se da mu se rep pomi?e u ritmu otkucaja srca. Ali on ima stvarno veliku repinu, pa s njom odr?ava ravnote?u valjda. ?ak sam zbog toga mislila i kod veterinara da ga pitam, ali mi je totalno glupo zbog toga ga vozit do tamo i traumirat pregledom, kad se pona?a normalno (veseli je, papa, igra se, kakice su normalne...).


Offline Diana

 • Administrator
 • Brbljivac
 • ******
 • Posts: 9609
 • Gender: Female
  • Sve o papigama
Odg: Problemi sa disanjem
« Reply #3 on: 22-11-2007, 21:00:58 »
Problemi di?nog sustava mogu biti uzrokovani s vi?e razli?itih uzro?nika ili bolesti. I problemi sa srcem su mogu?i uzroci, ali onda se u pravilu primje?uju simptomi i nakon manjih napora. S druge strane, ako je npr. di?ni sustav optere?en gljivicama, u mirnim periodima ?esto nema uop?e simptoma, a kod pove?anog napora se vide (ili ?uju) simptomi, jer je prilikom poja?ane potrebe za kisikom, njegova apsorpcija smanjena npr. zbog naslaga.

Drugi mogu?i uzroci su bakterijska upala, virusna upala, te razni jedno- ili vi?estani?ni organizmi (nisam zapamtila ime, rekla mi je doktorica). Ovi potonji se mogu vidjeti u svje?em uzorku brisa pod mikroskopom (odmah pregledati po uzimanju brisa). Bakterije i gljivice se mogu dokazati brisom koji se razma?e po hranjivim podlogama, pa se pusti na toplom da se razvije ?to ima. Postoji normalna flora i patogena flora.

Bris grla i njegovi rezultati su idealna metoda isklju?ivanja te?ih fizi?kih oboljenja. Lak?e je uvijek izlije?iti bakteriju ili gljivicu, nego recimo problem sa srcem. Najte?a mogu?a gljivica je aspergillus, uzrokuje aspergilozu, i vrlo se te?ko lije?i. No, izgledi nisu nu?no crni, postoje slu?ajevi gdje se dr?i dosta dobro pod kontrolom.

Offline Diana

 • Administrator
 • Brbljivac
 • ******
 • Posts: 9609
 • Gender: Female
  • Sve o papigama
Odg: Problemi sa disanjem
« Reply #4 on: 22-11-2007, 21:06:13 »
?to se ti?e zra?enja prostora, i za ljude se preporu?a umjesto stalnog dr?anja otvorenog odn. kipanog prozora, radije dva do tri puta dnevno na kratko po?teno prozra?iti. Osim ?to se tako smanjuje mogu?nost razvija plijesni oko prozora (zbog kondenzacije zraka na zidovima uz prozor), bolja je izmjena zraka. To je ?ak i testovima dokazano, a nedavno sam ?ak ?itala da smanjuje i tro?kove grijanja, ?to je ovdje manje bitan faktor.

Idealno bi bilo nabaviti higrometar kojim se mjeri vlaga u zraku. Iznenadili biste se kako je ?esto niska vlaga u zraku, iako mo?da ljudi nemaju neku izra?enu smetnju. Za ptice se preporu?a minimalno 50%, preporu?eno 60% vlage u zraku, a i za ljude je 60% idealna vla?nost zraka. Posudice na radijatoru samo malo rje?avaju problem, jer relativno sporo voda isparava iz njih.

Evo za primjer, moj poznanik je nabavio ure?aj za pove?anje vla?nosti zraka. Na dan, kako bi se odr?ala vlaga od nekih 55%, potro?i doslovce 6 litara vode. Za srenje veliku prostoriju. Dakle, posudice koje imaju mnogo manje vode kojoj treba podulje da ispari, ne mogu to zadovoljiti. Ru?nici na radijatorima su bolji, jer je ve?a povr?ina isparavanja i br?e se isparava nego iz posudica.

Monica

 • Guest
Odg: Problemi sa disanjem
« Reply #5 on: 22-11-2007, 21:10:47 »
  Koki ima probleme sa disanjem otkad je kod nas, uglavnom kada je pod stresom ili je uzbu?en zbog ne?ega, tada se ?uje ?kripa pri disanju ?to dosta uznemiruju?e zvu?i. Ako iz tako stresne situacije spas na?e na mom ramenu, tada vrlo jasno mo?e da mu se ?uje i srce koje poput dobo?a tu?e, definitivno, preko 250 u minuti.

Prema ovom opisu sklona sam povjerovati da je u pitanju samo strah i panika. Kao ?to rekoh, neki dan sam i ja ostala zate?ena Karlovom uznemireno??u koja je prouzro?ila to?no to ?to opisuje?. Brzo se smirio. Ina?e, kad normalno leti, nimalo se ne uspu?e.

O aspergilozi sam pri?ala s veterinarkom. Nije ba? ugodna, ali postoje metode kojima se mo?e lije?iti, ne?to poput inhalacije. Oko tih gljivica treba biti oprezan, naro?ito je po?eljno provjeravati kikiriki koji na sebe rado navu?e vlagu, a posljedi?no se onda razviju i gljivice.

Dobro je ?to pozorno prati? Kokita, mada vjerujem da pravog razloga za paniku nema!  :)

Roko

 • Guest
Odg: Problemi sa disanjem
« Reply #6 on: 22-11-2007, 21:30:11 »
Ne vjerujem da ima problema sa srcem. Moj Roko ima bubano srce i to smo otkrili tako ?to je preko no?i toliko oslabio da nije mogao ni letjeti. To je ?est znak kardiovaskularnih bolesti. Ne znam za druge ptice ali kod tigrica je poprili?no lako otkriti probleme sa srcem po plavkastoj boji nogica i gornjeg dijela kljuna.

Offline Diana

 • Administrator
 • Brbljivac
 • ******
 • Posts: 9609
 • Gender: Female
  • Sve o papigama
Odg: Problemi sa disanjem
« Reply #7 on: 22-11-2007, 21:35:07 »
Mnoge vrste same po sebi imaju sivkaste ili plavkaste nogice, pa kod njih to nije ba? znak. No ako ptica ina?e ima roze nogice i one promijene boju, to je onda stvarno znak da ne?to ne ?tima.

beka

 • Guest
Odg: Problemi sa disanjem
« Reply #8 on: 22-11-2007, 21:38:03 »
  Evo, da se nastavim sa onim ?to sam po?ela. ?itam odgovore i upravo zbog toga sam i zabrinuta. Kada sam danas pomenula da se to de?ava kada je uznemiren ili upla?en, mislila sam na to da je upla?en kada poku?a da prati Ki?u, pa se stropo?ta jer ne mo?e da se uhvati za tako malu povr?inu kao Ki?a. Kada sam rekla uznemiren, mislila sam na situacije kada njega ne?to nervira. Na primer kada imamo nekoga u ku?i. Tada je Koki mnogo slobodniji od Ki?e, i u?iva da se pravi va?an i da se eksponira.
   Pravi kolutove, vi?e mu se "bravo" i on stvarno u?iva u tome. Ba? se desilo da je Tatjana bila kod mene sa mu?em, i Ki?a se tu povu?e, ali Koki ?e pokazati sve ?to zna. Izvodio je svoje vragolije i svi smo mu aplaudirali i govorili "bravo". Onda smo jednog momenta pre?li na drugu temu i ?ulo se to ?to poku?avam da opi?em. On je bio sve vreme u kavezu, nije se zadihao od letenja, i onda su Ivan i Tanja stali sa pri?om da pitaju ?ta se to ?uje. ?ulo se Koki kako di?e. Ne znam kako druga?ije da opi?em to, osim kao disanje kod astmati?ara ili sr?anih bolesnika. To me jako brine, jer se to njemu de?ava kada se iznervira zbog ne?ega, recimo, ako je u centru pa?nje, pa se onda mi ne?to zapri?amo i ne gledamo ga. Poslednji put mu se desilo pre 3-4 dana, kada je poku?ao da prati Ki?u i da se uhvati za zavesu, pa nije uspeo, nego zavr?io na tepihu. Zna?i, ne radi se o umoru, njemu se to de?ava kada se upla?i ili uznemiri zbog ne?ega.
  Mo?da bi pomoglo ako poku?am da snimim kako to zvu?i.

jacekica

 • Guest
Odg: Problemi sa disanjem
« Reply #9 on: 22-11-2007, 22:40:00 »
Beka ako je tako oduvijek ne znam da li se treba brinuti ALI kad sam ja Koki kupila novi kavez i on je sam u?ao u njega i bio u njem dva dana. Tre?u no? me probudio jedan tako u?asan zvuk i to je bilo to stra?no disanje - ne kao da se zadihao nego se taj u?as ?uo iz njegovih prsa, ja sam mu pri?ala i to se smirilo za par minuta. Onda je to bilo svake no?i oko jedan sat i trajalo par minuta. Odmah sam zvala uzgajiva?a (danas znam da je bilo krivo zvati njega) i rekao je da je to samo stres i da ga vratim u staru krletku. On je normalno jeo, pio, kakako i pri?ao, bio veseo... Onda je to postajalo sve du?e - samo po no?i oko jedan je po?elo. Onda sam odlu?ila i?i na fakultet, ali rekli su da nije hitno kad sam sve opisala. Ipak sam mu po?ela davati antibiotik koji je pio kad je pro?li put bio jako bolestan (jer je bio neki ppraznik i 4 dana se nije radilo na veterini) i ?im s epo?elo raditi i?li smo tamo. Dr. Horvatek to nije smatrala zabrinjavaju?im, rekla je neka nastavim davati antibiotik i dala mu je vitaminsku injekciju. Drugi dan je bila subota i njemu se naglo pogor?alo i u 11 nave?e je uginuo. Tak da kad ti opisuje? Kokija mene ?trecne oko srca. Nakon ?to je uginuo bio je gotov nalaz brisa koji je pokazao streptokok. Ja sam drugi dan napravila bris ?drijela i bio je negativan ( bojala sam se da sam ga ja zarazila). Tako da bih ja ipak Kokija odvela na bris grla i pregled kakice (Kokina je bila u redu - samo u ?drijelu su na?li streptokok). Rekli su da je do?ao k meni s puno raznih bakterijai da se stalno s tim borio. Vi jako dobro brinete o Kokiju , ali mo?da i on u sebi ne?to ima, ali to ne izbije zbog va?e njege i pa?nje. Znam da sam pani?arka - ali prije nisam bila.

Monica

 • Guest
Odg: Problemi sa disanjem
« Reply #10 on: 23-11-2007, 08:22:14 »
beka, unatoc svemu sto mi napisemo, ti imas pticu pred sobom pa ti je vec i to dovoljno da sama zakljucis koliko je to stanje uobicajeno ili ne. Sigurna sam da se tvoja sumnja nije javila ni iz cega, pa kad je vec tako, mislim da bi te jedan pregled kod veterinara mogao smiriti. Ili ce ti pokazati da nije nista ili ces na vrijeme djelovati. Jer, to sto se do sada nista nije dogodilo, ne znaci da bolest negdje ne cuci i ceka svoju priliku. Zato je najbolje provjeriti.

Ja vjerujem da je s Kokijem sve u redu, ali sretno za svaki slucaj! :)

Skipi

 • Guest
Odg: Problemi sa disanjem
« Reply #11 on: 23-11-2007, 15:55:29 »
Beka, znas kako se kaze- bolje sprijeciti nego lijeciti, radije uradite pretrage pa da budete mirni nego da se stalno pitate da li je to normalno ponasanje ili ne. :dntknw:
Nadam se da ce sve biti ok :yes3:

koki74

 • Guest
Odg: Problemi sa disanjem
« Reply #12 on: 18-04-2008, 12:04:22 »
   Od jutros je Koki u unutra?njem uglu kaveza. Savio je glavu unazad , delimi?no ispod krila i te?ko i bu?no di?e. Ne ?eli da uzima ni hranu ni vodu, ne odgovara na dozivanje. Tako je bilo gotovo ?est sati. Na kraju smo mu pa?nju skrenuli olovkom, pri?ao je nekako da se igra, uzeo i orah i kao ne?to jeo.
   Evo sada je ve? sve bolje, pona?a se gotovo normalno.
   Sve ovo mi li?i da je imao kakav napad, gu?enja ili sr?ani, ne znam. Izgleda da se sada izvukao mada je na momente li?ilo da je kraj pri?i. Imao je ta te?ka disanja i ranije ali ovako nikada nije bilo.
   Nemojte mi savetovati samo da ga vodim veterinaru jer o pticama ovi na?i pojma nemaju. Ako znate kakvu preventivu ili kakve lekove (medikamente) koji se mogu na?i, pi?ite, poku?a?u sve ?to je u mojoj mo?i.
   Unapred hvala svima
 

Offline Diana

 • Administrator
 • Brbljivac
 • ******
 • Posts: 9609
 • Gender: Female
  • Sve o papigama
Odg: Problemi sa disanjem
« Reply #13 on: 18-04-2008, 12:16:20 »
Dvije mogu?nosti. Obzirom da je ve? prije bilo tih situacija, ja sam sklonija mogu?nosti da se radi o nekoj kroni?noj infekciji. E sad, da li bakterijska ili gljivi?na - ja bi prije rekla gljivi?na. Bakterijske uglavnom br?e napreduju, rijetko se samoinicijativno pobolj?avaju, pa opet vra?aju. Nije nemogu?e, ali je rijetko.

Kod gljivi?ne infekcije najvi?e bi me bilo strah aspergiloze, osobito u situaciji u kojoj ste nalazili - da nema kvalitetnog veterinara u blizini. Tako?er, obzirom na tu mogu?nost gljivi?ne infekcije, s iskustvima koja sam do sada skupila (dvije ptice koje su uginule, a imale gljivice, lije?ene antibioticima dok se ne vidi ?to je), bilo bi me strah davati preventivno antibiotik, u svakom slu?aju nikako bez dodatnog lijeka za gljivice.

Kao prvu pomo? preporu?ila bi ?aj od timijana, limun ili sl. u vodu i mo?da i ?e?njaka, ako ga ?eli jesti super. Raspitajte se ima li za kupiti kod vas inhalatora koji fino raspr?uju (obavezno promjer ?estica oko ili ispod 5 mikrometara), jer se za aspergilozu pokazala pozitivnom inhalacija lijeka, uz oralnu primjenu. Znam da se u njema?koj sada uglavnom koristi Lamisil tablete i jo? jedan drugi lijek kojem se sad ne mogu sjetiti imena.

Ako bi slu?ajno opcija sr?anog udara ili sli?nog napada isto bila aktualna, tu bih se konzultirala s dr. Horvatek. Vani znam da daju pticama lijekove za srce, osobito ve?im pticama, ali ne znam koje i u kojoj dozi. No ako dr. Horvatek ne mo?e pomo?i, mogu se poku?ati raspitati na odgovaraju?im forumima.


Nezgodno ?e biti samo ?to u biti ?elimo po?eti neki tretman neznaju?i to?no o ?emu se radi i ?to lije?imo...

Naca

 • Guest
Odg: Problemi sa disanjem
« Reply #14 on: 18-04-2008, 12:23:07 »
Ja sam cula da kod nas u Bgd ima jos jedna doktorka osim Radmile Resanovic.

Da li bi vam znacilo da pozovem neke prijatelje i pokusam da nabavim telefon?

Takodje, mogla bih da nabavim telefon Jakovljevica uzgajivaca (jeste malo osobenjak i naporan, al mozda moze da da korisnu informaciju) ili onog uzgajivaca Saleta?

Saljemo vam pusu (narocito Kokiju) za brzo ozdravljenje :*